8. Sınıf Tüm Dersler Soru Kitabı

8. Sınıf Tüm Dersler Soru Kitabı

8.SINIF(LGS) - 8. Sınıf Tüm (Kitaplar) Dersler

8.SINIF(LGS) - 8. Sınıf Tüm (Kitaplar) Dersler

1. TEST / SÖZCÜKTE ANLAM - I [ Sayfa 13 ]

2. TEST / SÖZCÜKTE ANLAM - II [ Sayfa 15 ]

3. TEST / SÖZCÜKTE ANLAM - III [ Sayfa 17 ]

4. TEST / DEYİMLER [ Sayfa 19 ]

5. TEST / DEYİMLER VE ATASÖZLERİ [ Sayfa 21 ]

6. TEST / ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER [ Sayfa 23 ]

7. TEST / FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) - I [ Sayfa 25 ]

8. TEST / FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) - II [ Sayfa 27 ]

9. TEST / FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) - III [ Sayfa 29 ]

10. TEST / 1. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 31 ]

11. TEST / CÜMLE OLUŞTURMA, CÜMLE TAMAMLAMA [ Sayfa 33 ]

12. TEST / CÜMLENİN KONUSU, EŞ VE YAKIN ANLAMLI CÜMLELER [ Sayfa 35 ]

13. TEST / CÜMLEDE ANLAM / ÇIKARIMLAR - I [ Sayfa 37 ]

14. TEST / CÜMLEDE ANLAM / ÇIKARIMLAR - II [ Sayfa 39 ]

15. TEST / CÜMLEDE ANLAM / ÇIKARIMLAR - III [ Sayfa 41 ]

16. TEST / CÜMLEDE ANLAM / ÇIKARIMLAR - IV [ Sayfa 43 ]

17. TEST / CÜMLEDE ANLAM / ÇIKARIMLAR - V [ Sayfa 45 ]

18. TEST / CÜMLENİN ÖGELERİ - I [ Sayfa 47 ]

19. TEST / CÜMLENİN ÖGELERİ - II [ Sayfa 49 ]

20. TEST / CÜMLENİN ÖGELERİ - III [ Sayfa 51 ]

21. TEST / FİİLLERİN (EYLEMLERİN) ÇATI ÖZELLİKLERİ - I [ Sayfa 53 ]

22. TEST / FİİLLERİN (EYLEMLERİN) ÇATI ÖZELLİKLERİ - II [ Sayfa 55 ]

23. TEST / ANLAMINA, YÜKLEMİN TÜRÜNE VE YERİNE GÖRE CÜMLE TÜRLERİ [ Sayfa 57 ]

24. TEST / YAPILARINA GÖRE CÜMLELER [ Sayfa 59 ]

25. TEST / CÜMLE TÜRLERİ (GENEL) [ Sayfa 61 ]

26. TEST / ANLATIM BOZUKLUĞU (ANLAMSAL) - I [ Sayfa 63 ]

27. TEST / ANLATIM BOZUKLUĞU (YAPISAL) - II [ Sayfa 65 ]

28. TEST / ANLATIM BOZUKLUĞU - III [ Sayfa 67 ]

29. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - I [ Sayfa 69 ]

30. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - II [ Sayfa 71 ]

31. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - III [ Sayfa 73 ]

32. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - IV [ Sayfa 75 ]

33. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - V [ Sayfa 77 ]

34. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - VI [ Sayfa 79 ]

35. TEST / METNE YÖNELİK SORULAR - VII [ Sayfa 81 ]

36. TEST / METİN OLUŞTURMA VE TAMAMLAMA - I [ Sayfa 83 ]

37. TEST / METİN OLUŞTURMA VE TAMAMLAMA - II [ Sayfa 85 ]

38. TEST / 2. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 87 ]

39. TEST / ANA DÜŞÜNCE VE YARDIMCI DÜŞÜNCELER - I [ Sayfa 90 ]

40. TEST / ANA DÜŞÜNCE VE YARDIMCI DÜŞÜNCELER - II [ Sayfa 92 ]

41. TEST / ANLATIM BİÇİMLERİ, DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI [ Sayfa 94 ]

42. TEST / METİN TÜRLERİ [ Sayfa 96 ]

43. TEST / METNİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ, SÖZ SANATLARI - I [ Sayfa 98 ]

44. TEST / METNİN DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ, SÖZ SANATLARI - II [ Sayfa 100 ]

45. TEST / METİNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI [ Sayfa 102 ]

46. TEST / METİNDE VURGULAMA BİÇİMLERİ, MEDYA METİNLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI [ Sayfa 104 ]

47. TEST / YAZIM KURALLARI [ Sayfa 106 ]

48. TEST / NOKTALAMA İŞARETLERİ [ Sayfa 108 ]

49. TEST / YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI - I [ Sayfa 110 ]

50. TEST / YAZIM VE NOKTALAMA KURALLARI - II [ Sayfa 113 ]

51. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 116 ]

52. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 121 ]

53. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 125 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 129 ]

1. TEST / TAM SAYILARIN POZİTİF TAM SAYI ÇARPANLARI [ Sayfa 139 ]

2. TEST / EBOB - EKOK / ARALARINDA ASAL SAYILAR [ Sayfa 141 ]

3. TEST / TAM SAYILARIN TAM SAYI KUVVETİ / İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR [ Sayfa 143 ]

4. TEST / ÜSLÜ İFADELERLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR [ Sayfa 145 ]

5. TEST / ONDALIK GÖSTERİMLERİN ÇÖZÜMLENMESİ / 10'UN TAM SAYI KUVVETLERİ [ Sayfa 147 ]

6. TEST / BİLİMSEL GÖSTERİM [ Sayfa 149 ]

7. TEST / 1. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 151 ]

8. TEST / TAM KARE DOĞAL SAYILAR / TAM KARE OLMAYAN DOĞAL SAYILAR [ Sayfa 153 ]

9. TEST / a√¯b ŞEKLİNDEKİ KAREKÖKLÜ İFADELER [ Sayfa 155 ]

10. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ [ Sayfa 157 ]

11. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ [ Sayfa 159 ]

12. TEST / KAREKÖKLÜ İFADELERİ DOĞAL SAYI YAPAN ÇARPANLAR [ Sayfa 161 ]

13. TEST / ONDALIK İFADELERİN KAREKÖKLERİ / GERÇEK SAYILAR [ Sayfa 163 ]

14. TEST / EN FAZLA ÜÇ VERİ GRUBUNA AİT ÇİZGİ VE SÜTUN GRAFİĞİNİ YORUMLAMA [ Sayfa 165 ]

15. TEST / VERİLERİ SÜTUN, DAİRE VEYA ÇİZGİ GRAFİĞİ İLE GÖSTERME [ Sayfa 167 ]

16. TEST / 2. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 169 ]

17. TEST / BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI - I [ Sayfa 171 ]

18. TEST / BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI - II [ Sayfa 173 ]

19. TEST / BASİT CEBİRSEL İFADELER / CEBİRSEL İFADELERİN ÇARPIMI [ Sayfa 175 ]

20. TEST / ÖZDEŞLİKLER [ Sayfa 177 ]

21. TEST / CEBİRSEL İFADELERİ ÇARPANLARA AYIRMA [ Sayfa 179 ]

22. TEST / 3. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 181 ]

23. TEST / BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER [ Sayfa 183 ]

24. TEST / KOORDİNAT SİSTEMİ VE SIRALI İKİLİLER [ Sayfa 185 ]

25. TEST / DOĞRUSAL İLİŞKİLER / DOĞRUSAL DENKLEMLERİN GRAFİĞİ [ Sayfa 187 ]

26. TEST / DOĞRUSAL İLİŞKİ İÇEREN GERÇEK HAYAT DURUMLARI [ Sayfa 189 ]

27. TEST / DOĞRUNUN EĞİMİ [ Sayfa 191 ]

28. TEST / BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER - I [ Sayfa 193 ]

29. TEST / BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER - II [ Sayfa 195 ]

30. TEST / 4. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 197 ]

31. TEST / ÜÇGENDE KENARORTAY, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK [ Sayfa 199 ]

32. TEST / ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER / ÜÇGENİN AÇI VE KENARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER [ Sayfa 201 ]

33. TEST / ÜÇGENİN AÇI VE KENARLARININ İLİŞKİLERİ / ÜÇGEN ÇİZİMLERİ [ Sayfa 203 ]

34. TEST / DİK ÜÇGENDE PİSAGOR BAĞINTISI [ Sayfa 205 ]

35. TEST / EŞLİK VE BENZERLİK - I [ Sayfa 207 ]

36. TEST / EŞLİK VE BENZERLİK - II [ Sayfa 209 ]

37. TEST / 5. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 211 ]

38. TEST / NOKTA VE ŞEKİLLERİN ÖTELEME VEYA YANSIMA SONUCU OLUŞAN GÖRÜNTÜLERİ [ Sayfa 213 ]

39. TEST / ARDIŞIK ÖTELEME VE YANSIMA [ Sayfa 215 ]

40. TEST / DİK PRİZMALAR [ Sayfa 217 ]

41. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN ELEMANLARI / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN YÜZEY ALANI [ Sayfa 219 ]

42. TEST / DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN HACMİ [ Sayfa 221 ]

43. TEST / DİK PİRAMİT VE DİK KONİ [ Sayfa 223 ]

44. TEST / 6. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 225 ]

45. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 227 ]

46. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 233 ]

47. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 239 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 245 ]

1. TEST / MEVSİMLERİN OLUŞUMU - I [ Sayfa 255 ]

2. TEST / MEVSİMLERİN OLUŞUMU - II [ Sayfa 257 ]

3. TEST / İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ - I [ Sayfa 259 ]

4. TEST / İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ - II [ Sayfa 261 ]

5. TEST / 1. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 263 ]

6. TEST / DNA VE GENETİK KOD - I [ Sayfa 265 ]

7. TEST / DNA VE GENETİK KOD - II [ Sayfa 267 ]

8. TEST / KALITIM [ Sayfa 269 ]

9. TEST / MUTASYON - MODİFİKASYON [ Sayfa 271 ]

10. TEST / ADAPTASYON [ Sayfa 273 ]

11. TEST / BİYOTEKNOLOJİ [ Sayfa 275 ]

12. TEST / 2. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 277 ]

13. TEST / KATI BASINCI [ Sayfa 279 ]

14. TEST / SIVI BASINCI [ Sayfa 281 ]

15. TEST / GAZ BASINCI VE BASINCIN GÜNLÜK YAŞAM VE TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI [ Sayfa 283 ]

16. TEST / 3. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 285 ]

17. TEST / PERİYODİK SİSTEM - I [ Sayfa 287 ]

18. TEST / PERİYODİK SİSTEM - II [ Sayfa 289 ]

19. TEST / FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM [ Sayfa 291 ]

20. TEST / KİMYASAL TEPKİMELER [ Sayfa 293 ]

21. TEST / ASİTLER - BAZLAR - I [ Sayfa 295 ]

22. TEST / ASİTLER - BAZLAR - II [ Sayfa 297 ]

23. TEST / MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ - I [ Sayfa 299 ]

24. TEST / MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ - II [ Sayfa 301 ]

25. TEST / KİMYA ENDÜSTRİSİ [ Sayfa 303 ]

26. TEST / 4. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 305 ]

27. TEST / BASİT MAKİNELER - I [ Sayfa 307 ]

28. TEST / BASİT MAKİNELER - II [ Sayfa 309 ]

29. TEST / BASİT MAKİNELER - III [ Sayfa 311 ]

30. TEST / 5. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 313 ]

31. TEST / BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI [ Sayfa 315 ]

32. TEST / ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ - I [ Sayfa 317 ]

33. TEST / ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ - II [ Sayfa 319 ]

34. TEST / MADDE DÖNGÜLERİ - I [ Sayfa 321 ]

35. TEST / MADDE DÖNGÜLERİ - II [ Sayfa 323 ]

36. TEST / SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA [ Sayfa 325 ]

37. TEST / 6. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 327 ]

38. TEST / ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME [ Sayfa 329 ]

39. TEST / ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER [ Sayfa 331 ]

40. TEST / ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ - I [ Sayfa 333 ]

41. TEST / ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ - II [ Sayfa 335 ]

42. TEST / 7. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 337 ]

43. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 339 ]

44. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 345 ]

45. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 351 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 357 ]

1. TEST / UYANAN AVRUPA VE SARSILAN OSMANLI [ Sayfa 367 ]

2. TEST / MAVİ GÖZLÜ ÇOCUK: MUSTAFA / BUHRANLAR BÜYÜK KAHRAMANLAR DOĞURUR [ Sayfa 369 ]

3. TEST / ADIM ADIM LİDERLİĞE [ Sayfa 371 ]

4. TEST / 1. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 373 ]

5. TEST / I. DÜNYA SAVAŞI’NA YOL AÇAN GELİŞMELER [ Sayfa 375 ]

6. TEST / OSMANLI DEVLETİ’NİN SON SAVAŞI: I. DÜNYA SAVAŞI [ Sayfa 377 ]

7. TEST / İŞGAL YILLARINDA ANADOLU [ Sayfa 379 ]

8. TEST / KUVÂ-YI MİLLÎYE VE CEMİYETLER [ Sayfa 381 ]

9. TEST / İSTİKLAL YOLCULUĞU [ Sayfa 383 ]

10. TEST / İSTİKLAL YOLCULUĞU / BİR MİLLETİN YEMİNİ: MİSAKIMİLLÎ [ Sayfa 385 ]

11. TEST / TBMM’YE KARŞI ÇIKARILAN İSYANLAR VE SEVR ANTLAŞMASI [ Sayfa 387 ]

12. TEST / 2. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 389 ]

13. TEST / DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ [ Sayfa 391 ]

14. TEST / MİLLÎ MÜCADELE’NİN BATI CEPHESİ - I [ Sayfa 393 ]

15. TEST / MİLLÎ MÜCADELE’NİN BATI CEPHESİ - II [ Sayfa 395 ]

16. TEST / BATI CEPHESİ VE MAARİF KONGRESİ [ Sayfa 397 ]

17. TEST / MİLLÎ MÜCADELE, MİLLÎ SEFERBERLİK: TEKALİF-İ MİLLÎYE [ Sayfa 399 ]

18. TEST / DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A [ Sayfa 401 ]

19. TEST / DİRENİŞTEN DİRİLİŞE: SAKARYA’DAN BÜYÜK TAARRUZ’A / TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN ANTLAŞMASI [ Sayfa 403 ]

20. TEST / TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ: LOZAN ANTLAŞMASI / SANAT VE EDEBİYAT ESERLERİNDE MİLLÎ MÜCADELE [ Sayfa 405 ]

21. TEST / 3. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 407 ]

22. TEST / ATATÜRK İLKELERİ [ Sayfa 409 ]

23. TEST / SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER [ Sayfa 411 ]

24. TEST / HUKUK ALANINDAKİ GELİŞMELER [ Sayfa 413 ]

25. TEST / EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER [ Sayfa 415 ]

26. TEST / TOPLUMSAL ALANDAKİ GELİŞMELER [ Sayfa 417 ]

27. TEST / EKONOMİ ALANINDAKİ GELİŞMELER / SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER [ Sayfa 419 ]

28. TEST / İLELEBET CUMHURİYET [ Sayfa 421 ]

29. TEST / ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ TEMEL ESASLARI [ Sayfa 423 ]

30. TEST / 4. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 425 ]

31. TEST / DEMOKRATİKLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR [ Sayfa 427 ]

32. TEST / ATATÜRK’E SUİKAST VE CUMHURİYETE YÖNELİK TEHDİTLER [ Sayfa 429 ]

33. TEST / 5. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 431 ]

34. TEST / TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ [ Sayfa 433 ]

35. TEST / DIŞ POLİTİKADA YAŞANAN GELİŞMELER / MİSAKIMİLLÎ’NİN SON ZAFERİ: HATAY [ Sayfa 435 ]

36. TEST / 6. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 437 ]

37. TEST / ATATÜRK’ÜN VEFATI VE YANSIMALARI / İNSAN ESERLERİYLE YAŞAR / YENİDEN SARSILAN DÜNYA [ Sayfa 439 ]

38. TEST / YENİDEN SARSILAN DÜNYA / II. DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ / DEMOKRASİ YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR [ Sayfa 441 ]

39. TEST / 7. ÜNİTENİN DEĞERLENDİRMESİ [ Sayfa 443 ]

40. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 445 ]

41. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 448 ]

42. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 451 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 454 ]

1. TEST / KAZA VE KADER İNANCI [ Sayfa 459 ]

2. TEST / İLİM, İRADE, SORUMLULUK VE KADER [ Sayfa 461 ]

3. TEST / KAZA VE KADER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR [ Sayfa 463 ]

4. TEST / KAZA VE KADERİN YANLIŞ ANLAYIŞI [ Sayfa 465 ]

5. TEST / HZ. MUSA’NIN (A.S.) HAYATI [ Sayfa 467 ]

6. TEST / AYET EL-KÜRSİ [ Sayfa 469 ]

7. TEST / 1. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 471 ]

8. TEST / İSLAM’DA PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA [ Sayfa 473 ]

9. TEST / ZEKÂT VE SADAKA İBADETİ [ Sayfa 475 ]

10. TEST / ZEKÂT, İNFAK VE SADAKANIN ÖNEMİ [ Sayfa 477 ]

11. TEST / HZ. ŞUAYB’İN HAYATI, MAUN SURESİ [ Sayfa 479 ]

12. TEST / 2. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 481 ]

13. TEST / DİN, BİREY VE TOPLUM İLİŞKİSİ [ Sayfa 483 ]

14. TEST / İSLÂM DİNİNİN KORUDUĞU DEĞERLER [ Sayfa 485 ]

15. TEST / HZ. YUSUF’UN (A.S.) HAYATI [ Sayfa 487 ]

16. TEST / ASR SURESİ [ Sayfa 489 ]

17. TEST / 3. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 491 ]

18. TEST / HZ. MUHAMMED’İN DOĞRULUĞU VE MERHAMETİ [ Sayfa 493 ]

19. TEST / HZ. MUHAMMED’İN ÇEVRESİNE DANIŞMASI, CESARETİ, KARARLILIĞI [ Sayfa 495 ]

20. TEST / HZ. MUHAMMED’İN HAKKANİYETİ VE İNSANLARA DEĞER VERMESİ [ Sayfa 497 ]

21. TEST / HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEK DAVRANIŞLARININ ETKİLERİ [ Sayfa 499 ]

22. TEST / KUREYŞ SURESİ [ Sayfa 501 ]

23. TEST / 4. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 503 ]

24. TEST / İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAKLARI [ Sayfa 505 ]

25. TEST / KUR’AN’IN ANA KONULARI [ Sayfa 507 ]

26. TEST / KUR’AN-I KERİM’İN TEMEL ÖZELLİKLERİ [ Sayfa 509 ]

27. TEST / HZ. NUH’UN (A.S.) HAYATI [ Sayfa 511 ]

28. TEST / 5. DEĞERLENDİRME TESTİ [ Sayfa 513 ]

29. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 515 ]

30. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 517 ]

31. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 519 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 521 ]

1. TEST / ACCEPTING / REFUSING / APOLOGIZING [ Sayfa 525 ]

2. TEST / TALKING ABOUT FRIENDSHIP [ Sayfa 527 ]

3. TEST / MAKING SIMPLE INQUIRIES [ Sayfa 529 ]

4. TEST / EXPRESSING LIKES AND DISLIKES [ Sayfa 531 ]

5. TEST / EXPRESSING PREFERENCES [ Sayfa 533 ]

6. TEST / STATING PERSONAL OPINIONS / MAKING SIMPLE INQUIRIES [ Sayfa 535 ]

7. TEST / UNIT 1-2 REVISION TEST [ Sayfa 537 ]

8. TEST / DESCRIBING SIMPLE PROCESSES [ Sayfa 539 ]

9. TEST / EXPRESSING PREFERENCES [ Sayfa 541 ]

10. TEST / MAKING SIMPLE INQUIRIES [ Sayfa 543 ]

11. TEST / FOLLOWING PHONE CONVERSATION [ Sayfa 545 ]

12. TEST / FOLLOWING PHONE CONVERSATION [ Sayfa 547 ]

13. TEST / STATING DECISIONS TAKEN AT THE TIME OF SPEAKING [ Sayfa 549 ]

14. TEST / UNIT 3-4 REVISION TEST [ Sayfa 551 ]

15. TEST / ACCEPTING AND REFUSING / MAKING EXCUSES [ Sayfa 553 ]

16. TEST / TALKING ABOUT THE INTERNET [ Sayfa 555 ]

17. TEST / INTERNET HABITS [ Sayfa 557 ]

18. TEST / EXPRESSING PREFERENCES / GIVING EXPLANATIONS AND REASONS [ Sayfa 559 ]

19. TEST / MAKING COMPARISONS [ Sayfa 561 ]

20. TEST / UNIT 5-6 REVISION TEST [ Sayfa 563 ]

21. TEST / DESCRIBING PLACES / EXPRESSING PREFERENCES [ Sayfa 565 ]

22. TEST / GIVING EXPLANATIONS AND REASONS [ Sayfa 567 ]

23. TEST / TALKING ABOUT EXPERIENCES [ Sayfa 569 ]

24. TEST / EXPRESSING LIKES AND DISLIKES / EXPRESSING OBLIGATION / EXPRESSING RESPONSIBILITIES [ Sayfa 571 ]

25. TEST / UNIT 7-8 REVISION TEST [ Sayfa 573 ]

26. TEST / DESCRIBING THE ACTIONS HAPPENING CURRENTLY [ Sayfa 575 ]

27. TEST / TALKING ABOUT PAST EVENTS [ Sayfa 577 ]

28. TEST / MAKING PREDICTIONS ABOUT THE FUTURE [ Sayfa 579 ]

29. TEST / GIVING REASONS AND RESULTS [ Sayfa 581 ]

30. TEST / 1. DENEME SINAVI [ Sayfa 583 ]

31. TEST / 2. DENEME SINAVI [ Sayfa 585 ]

32. TEST / 3. DENEME SINAVI [ Sayfa 587 ]

2019 LGS SORULARI [ Sayfa 589 ]

Bu kitaba ait konu anlatım mevcut değil.