4. Sınıf Süper Soru Bankası

1. TEST / Sözcüğün Cümledeki Anlamı [ Sayfa 13 ] Çözümler
2. TEST / Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 15 ] Çözümler
3. TEST / Eş Anlamlı Sözcükler [ Sayfa 17 ] Çözümler
4. TEST / Eş Sesli Sözcükler [ Sayfa 19 ] Çözümler
5. TEST / Sözcüklerde Anlam Türleri [ Sayfa 21 ] Çözümler
6. TEST / 1. Tarama [ Sayfa 23 ] Çözümler
7. TEST / Deyimler ve Atasözleri - I [ Sayfa 25 ] Çözümler
8. TEST / Deyimler ve Atasözleri - II [ Sayfa 27 ] Çözümler
9. TEST / Deyimler ve Atasözleri - III [ Sayfa 29 ] Çözümler
10. TEST / Cümlede Anlam - I [ Sayfa 31 ] Çözümler
11. TEST / Cümlede Anlam - II [ Sayfa 33 ] Çözümler
12. TEST / 2. Tarama [ Sayfa 35 ] Çözümler
13. TEST / Noktalama İşaretleri - I [ Sayfa 37 ] Çözümler
14. TEST / Noktalama İşaretleri - II [ Sayfa 39 ] Çözümler
15. TEST / Yazım Kuralları - I [ Sayfa 41 ] Çözümler
16. TEST / Yazım Kuralları - II [ Sayfa 43 ] Çözümler
17. TEST / Yazım Kuralları - III [ Sayfa 45 ] Çözümler
18. TEST / Yazım ve Noktalama - I [ Sayfa 47 ] Çözümler
19. TEST / Yazım ve Noktalama - II [ Sayfa 49 ] Çözümler
20. TEST / 3. Tarama [ Sayfa 51 ] Çözümler
21. TEST / Paragrafta Yapı (Olay ve Düşünce Akışı) - I [ Sayfa 53 ] Çözümler
22. TEST / Paragrafta Yapı (Olay ve Düşünce Akışı) - Il [ Sayfa 55 ] Çözümler
23. TEST / Konu, Başlık ve Metnin Anlamı [ Sayfa 57 ] Çözümler
24. TEST / Ana Düşünce, Ana Duygu, Metnin İçeriği - I [ Sayfa 59 ] Çözümler
25. TEST / Ana Düşünce, Ana Duygu, Metnin İçeriği - Il [ Sayfa 61 ] Çözümler
26. TEST / Ana Düşünce, Ana Duygu, Metnin İçeriği - Ill [ Sayfa 63 ] Çözümler
27. TEST / Metne Yönelik Sorular ve Yanıtlar - I [ Sayfa 65 ] Çözümler
28. TEST / Metne Yönelik Sorular ve Yanıtlar - Il [ Sayfa 67 ] Çözümler
29. TEST / Öyküleyici Metinler / Metnin Ana Hatları - I [ Sayfa 69 ] Çözümler
30. TEST / Öyküleyici Metinler / Metnin Ana Hatları - Il [ Sayfa 71 ] Çözümler
31. TEST / Öyküleyici Metinler / Metnin Ana Hatları - llI [ Sayfa 73 ] Çözümler
32. TEST / Metinlerin Karşılaştırılması [ Sayfa 75 ] Çözümler
33. TEST / Gerçek ve Hayalî Ögeler [ Sayfa 77 ] Çözümler
34. TEST / Bilgilendirici Metinler [ Sayfa 79 ] Çözümler
35. TEST / Şiir - I [ Sayfa 81 ] Çözümler
36. TEST / Şiir - Il [ Sayfa 83 ] Çözümler
37. TEST / Metin Türleri [ Sayfa 85 ] Çözümler
38. TEST / Görsel - Metin İlişkisi [ Sayfa 87 ] Çözümler
39. TEST / Görsel, Grafik, Tablo Okuma [ Sayfa 89 ] Çözümler
40. TEST / Bilgi Kaynakları, Form Doldurma, Yabancı Sözcükler [ Sayfa 91 ] Çözümler
41. TEST / 4. Tarama [ Sayfa 93 ] Çözümler
1. TEST / 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar [ Sayfa 97 ] Çözümler
2. TEST / Yüzer ve Biner Sayma / Sayıların Bölükleri ve Basamak Değerleri [ Sayfa 99 ] Çözümler
3. TEST / Sayıların Bölükleri ve Basamak Değerleri, Çözümleme [ Sayfa 101 ] Çözümler
4. TEST / Doğal Sayıları En Yakın Onluğa veya Yüzlüğe Yuvarlama [ Sayfa 103 ] Çözümler
5. TEST / Doğal Sayıları Sıralama [ Sayfa 105 ] Çözümler
6. TEST / Sayı Örüntüleri [ Sayfa 107 ] Çözümler
7. TEST / Doğal Sayılarla Toplama İşlemi [ Sayfa 109 ] Çözümler
8. TEST / Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi / Zihinden Çıkarma İşlemi [ Sayfa 111 ] Çözümler
9. TEST / Toplamı Tahmin Etme / Zihinden Toplama / Problemler [ Sayfa 113 ] Çözümler
10. TEST / Farkı Tahmin Etme / Problemler [ Sayfa 115 ] Çözümler
11. TEST / 1. Tarama [ Sayfa 117 ] Çözümler
12. TEST / Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi [ Sayfa 119 ] Çözümler
13. TEST / Kısa Yoldan Çarpma İşlemi / Zihinden Çarpma / Çarpımı Tahmin Etme [ Sayfa 121 ] Çözümler
14. TEST / Problemler [ Sayfa 123 ] Çözümler
15. TEST / Doğal Sayılarla Bölme İşlemi [ Sayfa 125 ] Çözümler
16. TEST / Bölümü Tahmin Etme / Zihinden Bölme / Çarpma-Bölme Arasındaki İlişki [ Sayfa 127 ] Çözümler
17. TEST / Problemler [ Sayfa 129 ] Çözümler
18. TEST / Eşitlik / Eşitsizlik Durumu Olan İşlemler [ Sayfa 131 ] Çözümler
19. TEST / 2. Tarama [ Sayfa 133 ] Çözümler
20. TEST / Basit, Bileşik ve Tam Sayılı Kesirler [ Sayfa 135 ] Çözümler
21. TEST / Birim Kesirleri Karşılaştırma ve Sıralama [ Sayfa 137 ] Çözümler
22. TEST / Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Belirleme [ Sayfa 139 ] Çözümler
23. TEST / Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırma [ Sayfa 141 ] Çözümler
24. TEST / Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi [ Sayfa 143 ] Çözümler
25. TEST / Kesirlerle Problemler [ Sayfa 145 ] Çözümler
26. TEST / Zaman Ölçme [ Sayfa 147 ] Çözümler
27. TEST / Zaman Ölçme Problemleri [ Sayfa 149 ] Çözümler
28. TEST / Veri Toplama ve Değerlendirme - I [ Sayfa 151 ] Çözümler
29. TEST / Veri Toplama ve Değerlendirme - II [ Sayfa 153 ] Çözümler
30. TEST / 3. Tarama [ Sayfa 155 ] Çözümler
31. TEST / Geometrik Cisimler ve Şekiller [ Sayfa 157 ] Çözümler
32. TEST / Açınımı Verilen Küp / Eş Küplerle Model Oluşturma [ Sayfa 159 ] Çözümler
33. TEST / Geometride Temel Kavramlar - I [ Sayfa 161 ] Çözümler
34. TEST / Geometride Temel Kavramlar - II [ Sayfa 163 ] Çözümler
35. TEST / Uzamsal İlişkiler [ Sayfa 165 ] Çözümler
36. TEST / Uzunluk Ölçme Birimleri [ Sayfa 167 ] Çözümler
37. TEST / Uzunluk Ölçme Problemleri [ Sayfa 169 ] Çözümler
38. TEST / 4. Tarama [ Sayfa 171 ] Çözümler
39. TEST / Çevre Ölçme [ Sayfa 173 ] Çözümler
40. TEST / Çevre Ölçme ile İlgili Problemler [ Sayfa 175 ] Çözümler
41. TEST / Alan Ölçme [ Sayfa 177 ] Çözümler
42. TEST / Tartma [ Sayfa 179 ] Çözümler
43. TEST / Dönüşümler / Tartma ile İlgili Problemler [ Sayfa 181 ] Çözümler
44. TEST / Sıvı Ölçme [ Sayfa 183 ] Çözümler
45. TEST / Sıvı Ölçme ile İlgili Problemler [ Sayfa 185 ] Çözümler
46. TEST / 5. Tarama [ Sayfa 187 ] Çözümler
1. TEST / Yer Kabuğunun Yapısı [ Sayfa 191 ] Çözümler
2. TEST / Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri [ Sayfa 193 ] Çözümler
3. TEST / Dünya’nın Hareketleri Sonucu Gerçekleşen Olaylar [ Sayfa 195 ] Çözümler
4. TEST / Besin İçerikleri [ Sayfa 197 ] Çözümler
5. TEST / Sağlıklı Yaşam ve Dengeli Beslenme [ Sayfa 199 ] Çözümler
6. TEST / Alkol ve Sigara Kullanımının İnsan Sağlığına Etkisi [ Sayfa 201 ] Çözümler
7. TEST / 1. Tarama [ Sayfa 203 ] Çözümler
8. TEST / Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri [ Sayfa 205 ] Çözümler
9. TEST / Mıknatısın Kutupları ve Etki Ettiği Maddeler [ Sayfa 207 ] Çözümler
10. TEST / Mıknatısın Kullanım Alanları [ Sayfa 209 ] Çözümler
11. TEST / 2. Tarama [ Sayfa 211 ] Çözümler
12. TEST / Maddeyi Niteleyen Özellikler [ Sayfa 213 ] Çözümler
13. TEST / Maddenin Ölçülebilir Özellikleri [ Sayfa 215 ] Çözümler
14. TEST / Maddenin Hâlleri [ Sayfa 217 ] Çözümler
15. TEST / Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi [ Sayfa 219 ] Çözümler
16. TEST / Saf Made ve Karışım / Karışımların Ayrılması / Ülke Ekonomisine Katkısı [ Sayfa 221 ] Çözümler
17. TEST / 3. Tarama [ Sayfa 223 ] Çözümler
18. TEST / Aydınlatma Teknolojileri [ Sayfa 225 ] Çözümler
19. TEST / Uygun Aydınlatma [ Sayfa 227 ] Çözümler
20. TEST / Işık Kirliliği [ Sayfa 229 ] Çözümler
21. TEST / Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri [ Sayfa 231 ] Çözümler
22. TEST / Ses Kirliliği [ Sayfa 233 ] Çözümler
23. TEST / 4. Tarama [ Sayfa 235 ] Çözümler
24. TEST / Kaynakların Kullanımında Tasarruflu Davranmak [ Sayfa 237 ] Çözümler
25. TEST / Geri Dönüşüm [ Sayfa 239 ] Çözümler
26. TEST / 5. Tarama [ Sayfa 241 ] Çözümler
27. TEST / Basit Elektrik Devresini Oluşturan Devre Elemanları [ Sayfa 243 ] Çözümler
28. TEST / Çalışan Bir Elektrik Devresi [ Sayfa 245 ] Çözümler
29. TEST / Elektrik Düğmelerinin ve Kabloların Birer Devre Elemanı Olması [ Sayfa 247 ] Çözümler
30. TEST / 6. Tarama [ Sayfa 249 ] Çözümler
1. TEST / Herkesin Bir Kimliği Var - Dünden Bugüne [ Sayfa 253 ] Çözümler
2. TEST / Dünden Bugüne - Ben de Yapabilirim [ Sayfa 255 ] Çözümler
3. TEST / Tüm Renkler Bir Arada [ Sayfa 257 ] Çözümler
4. TEST / Aile Tarihimizi Öğreniyoruz - Kültürümüz - I [ Sayfa 259 ] Çözümler
5. TEST / Aile Tarihimizi Öğreniyoruz - Kültürümüz - II [ Sayfa 261 ] Çözümler
6. TEST / Şimdi Oyun Zamanı - Millî Mücadele’miz [ Sayfa 263 ] Çözümler
7. TEST / 1. Tarama [ Sayfa 265 ] Çözümler
8. TEST / Neredeyim? Bul Beni - Kroki Çiziyorum - I [ Sayfa 267 ] Çözümler
9. TEST / Nerdeyim? Bul Beni - Kroki Çiziyorum - II [ Sayfa 269 ] Çözümler
10. TEST / Yaşadığım Çevre - Hava Durumu [ Sayfa 271 ] Çözümler
11. TEST / Yaşadığım Yer - Doğal Afetlere Hazır Olalım [ Sayfa 273 ] Çözümler
12. TEST / 2. Tarama [ Sayfa 275 ] Çözümler
13. TEST / Teknolojik Ürünler - Geçmişten Bugüne Teknoloji [ Sayfa 277 ] Çözümler
14. TEST / Geçmişten Bugüne Teknoloji - Mucitler [ Sayfa 279 ] Çözümler
15. TEST / İcat Çıkaralım - Zarar Vermeden Kullanalım [ Sayfa 281 ] Çözümler
16. TEST / 3. Tarama [ Sayfa 283 ] Çözümler
17. TEST / İsteklerimiz, İhtiyaçlarımız - Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler [ Sayfa 285 ] Çözümler
18. TEST / Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler - Bilinçli Tüketiyorum [ Sayfa 287 ] Çözümler
19. TEST / Bütçemizi Yapalım - İsraf Etmeyelim [ Sayfa 289 ] Çözümler
20. TEST / 4. Tarama [ Sayfa 291 ] Çözümler
21. TEST / Haklarımla Varım - Sorumluluklarım [ Sayfa 293 ] Çözümler
22. TEST / Katılmak İstiyorum - Özgürlük ve Bağımsızlık [ Sayfa 295 ] Çözümler
23. TEST / 5. Tarama [ Sayfa 297 ] Çözümler
24. TEST / Ülkeleri Tanıyalım - Komşularımız - Türk Cumhuriyetleri [ Sayfa 299 ] Çözümler
25. TEST / Farklı Kültürler - Dünya Farklılıklarla Güzel [ Sayfa 301 ] Çözümler
26. TEST / 6. Tarama [ Sayfa 303 ] Çözümler
1. TEST / Günlük Konuşmalarda Dini İfadeler [ Sayfa 307 ] Çözümler
2. TEST / Dilek ve Dualarda Geçen Dinî İfadeler [ Sayfa 309 ] Çözümler
3. TEST / Sübhaneke Duası ve Anlamı [ Sayfa 311 ] Çözümler
4. TEST / 1. Tarama [ Sayfa 313 ] Çözümler
5. TEST / İslam’ı Tanıyalım: İslam’ın İnanç Esasları [ Sayfa 315 ] Çözümler
6. TEST / İslam’ın Şartları [ Sayfa 317 ] Çözümler
7. TEST / 2. Tarama [ Sayfa 319 ] Çözümler
8. TEST / Âmentü Duası ve Anlamı [ Sayfa 321 ] Çözümler
9. TEST / Güzel Ahlak [ Sayfa 323 ] Çözümler
10. TEST / İnsani İlişkilerin Temeli: Sevgi ve Saygı [ Sayfa 325 ] Çözümler
11. TEST / Fatiha Suresi ve Anlamı [ Sayfa 327 ] Çözümler
12. TEST / 3. Tarama [ Sayfa 329 ] Çözümler
13. TEST / Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre ve Ailesi [ Sayfa 331 ] Çözümler
14. TEST / Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk, Gençlik, Mekke ve Medine Yılları [ Sayfa 333 ] Çözümler
15. TEST / Salli ve Barik Duaları ve Anlamları [ Sayfa 335 ] Çözümler
16. TEST / 4. Tarama [ Sayfa 337 ] Çözümler
17. TEST / Din ve Temizlik [ Sayfa 339 ] Çözümler
18. TEST / Bedenimi ve Giysilerimi Temiz Tutarım [ Sayfa 341 ] Çözümler
19. TEST / Çevremi Temiz Tutarım [ Sayfa 343 ] Çözümler
20. TEST / 5. Tarama [ Sayfa 345 ] Çözümler
1. Deneme Sınavı / Türkçe [ Sayfa 349 ] Çözümler
1. Deneme Sınavı / Matematik [ Sayfa 353 ] Çözümler
1. Deneme Sınavı / Fen Bilimleri [ Sayfa 356 ] Çözümler
1. Deneme Sınavı / Sosyal Bilgiler [ Sayfa 360 ] Çözümler
1. Deneme Sınavı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [ Sayfa 363 ] Çözümler
2. Deneme Sınavı / Türkçe [ Sayfa 365 ] Çözümler
2. Deneme Sınavı / Matematik [ Sayfa 369 ] Çözümler
2. Deneme Sınavı / Fen Bilimleri [ Sayfa 372 ] Çözümler
2. Deneme Sınavı / Sosyal Bilgiler [ Sayfa 376 ] Çözümler
2. Deneme Sınavı / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi [ Sayfa 379 ] Çözümler
0312 385 9191 - WhatsApp: 0507 120 1614

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Saray Mahallesi 205. Sokak No: 4/2 Kahramankazan Ankara Türkiye 06980

0312 385 9191 - WhatsApp: 0507 120 1614

bilgi@kozayayin.com.tr